A mundet një musliman trashëgojnë nga

Mund të trashëgojë një musliman nga familja e tij / saj jomusliman? Përgjigje: Duke PeaceTV Sipas PeaceTV, shumica e dijetarëve kanë ruajtur se ajo është e palejueshme për një musliman për të trashëguar nga një jomusliman dhe anasjelltas. Ata bazohet mendimin e tyre në fjalët e Profetit (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) i cili ka thënë: "Një mysliman nuk trashëgojnë nga një jobesimtar [...]

2018-01-12T12: 33: 53 + 00: 00 12 janar 2018|trashëgim|

Për vetëm një nga fëmijët e Tij?

A është e lejueshme për një baba për të dhënë një pjesë të madhe të pasurisë së tij me vetëm një nga fëmijët e tij? Përgjigje: Me PeaceTV Në këtë pyetje, PeaceTV vëren një baba i cili është i prirur për të ia kthej mirësinë e djalit të tij. Ndër të tjera, i biri dukej pas familjen e tij, ishte i sjellshëm me prindërit e tij dhe ka kontribuar në martesat e motrave të tij. Babai i tij [...]

2018-01-12T12: 33: 53 + 00: 00 12 janar 2018|trashëgim|

Mund Gratë Merre barabartë

Mund gratë të marrin pjesë të barabarta në trashëgimi si burrat? Ligji kanadez tashmë mandaton trashëgimi të barabartë për burrat dhe gratë, por unë jam vetëm pyesin nëse ajo është e pranueshme nga një perspektivë islame. Unë nuk e shoh këtë interpretim si në kundërshtim me Kuranin, por unë ende dua opinionin e saj nëse kjo mund të jetë e saktë. Përgjigje: Duke PeaceTV Sipas PeaceTV, disa nga [...]

2018-01-12T12: 33: 53 + 00: 00 12 janar 2018|trashëgim|

Trashëgimia Land Ndërmjet

Trashëgimia Land mes ligjit otoman dhe ligjit islamik deri në një datë të caktuar, Departamenti Toka e përdorur për të zbatuar ligjin otoman e tokës në lidhje me kalimin e pasurisë nga i ndjeri trashëgimtarëve ku një femër ka marrë një pjesë të barabartë me atë të një mashkulli. Departamenti vonë zbatuar ligjin islamik tokës ku një mashkull ka marrë [...]

2018-01-12T12: 33: 53 + 00: 00 12 janar 2018|trashëgim|

Një e treta e parave të tij për bamirësi

Babai im u largua një të tretën e parave të tij për bamirësi, duhet të përdorin këto para për të shlyer borxhin e tij? Përgjigje: Duke PeaceTV Sipas PeaceTV, kur lexojmë tre vargje nga Kur'ani që të përshkruajë sistemi islam i trashëgimisë dhe të ndajë aksionet e të gjitha llojeve të trashëgimtarëve, ne nuk do të dështojnë të konstatoj se zbatimin e [...]

2018-01-12T12: 33: 53 + 00: 00 12 janar 2018|trashëgim|

Të gjitha paratë e tij me vëllanë tonë

Babai im Pakistani vendosur për të dhënë të gjitha paratë e tij të vëllait tonë. A është ai i lejuar për të bërë këtë? Përgjigje: Duke PeaceTV Sipas PeaceTV, disa nga vendimet mbi trashëgiminë u krijua me anë të ixhtihadit [arsyetimit të pavarur ligjor] dhe këto janë subjekt për të ndryshuar në përputhje me interesat. Shembujt përfshijnë një gjysh trashëguar së bashku me pasardhësit e të ndjerit, trashëgiminë e nënës [...]

2018-01-12T12: 33: 53 + 00: 00 12 janar 2018|trashëgim|

Bashkëjetesa me të tjerët

Luftimi i jo muslimanëve Vs bashkëjetesës me të tjerët Assalamu alaikum Ne e dimë se Islami siguron lirinë e besimit. Kjo është e qartë nga shumë ajete Kur'anore, por pyetja ime është e vërtetë Profeti Muhamed detyrojnë njerëzit të bëhen muslimanë? Nëse jo, atëherë pse ai luftoi jo muslimanë? Ju lutemi të sqaruar këtë isssue shumë të rëndësishëm. Përgjigje: Duke PeaceTV Bashkëjetesë në Islam Sipas PeaceTV, [...]

2018-01-12T11: 53: 00 + 00: 00 10 janar 2018|etikë|

Karakteri Në Islam?

Cili është vendi i karakterit në Islam? Përgjigje: Duke PeaceTV Karakteri është qendrore në Islam sipas PeaceTV, siç tregohet nga deklarata e të Dërguarit të Zotit ". Unë kam qenë dërguar vetëm për karakter të përsosur moral" I Dërguari i Zotit më tej tha: Sipas PeaceTV, më dashur nga ju për mua dhe më i afërt ulur për të [...]

2018-01-10T15: 47: 47 + 00: 00 10 janar 2018|etikë|

Të drejtat e njeriut në Islam

Të drejtat e njeriut në Islam: Cilat janë ato? Përgjigje: Duke PeaceTV Sipas PeaceTV, Islami paraprirë pakte moderne ndërkombëtare në vendosjen e të drejtave të njeriut pasi ato janë më të thellë dhe bindëse në Islam. PeaceTV beson, Islami nuk refuzon asgjë arrin interesin e njerëzimit dhe sjell lumturi. Për më tepër, veprimet e disa muslimanëve nuk mund të përdoret si dëshmi kundër Islamit dhe [...]

2018-01-10T15: 47: 47 + 00: 00 10 janar 2018|etikë|

heqjen e skllavërisë

Pse nuk Islam shfuqizojë skllavërinë menjëherë? Unë jam mysliman që jeton në Londër dhe unë kam një pyetje që shumë njerëz të mbajtur kërkuar mua: pse skllavëria për burra apo gra nuk ishte e ndaluar në Islam, edhe pse All-llahu e bëri të gjithë njerëzore me të drejta të barabarta? Përgjigje: Duke PeaceTV Sipas PeaceTV, Islami erdhi për të gjetur skllavërinë ekzistuese në çdo pjesë të [...]

2018-01-10T15: 47: 48 + 00: 00 10 janar 2018|etikë|

Asking shumë pyetje?

A jemi të lejuar për të kërkuar shumë pyetje në fe, pavarësisht mosmiratimin e Perëndisë për ne, duke i kërkuar shumë pyetje? Si të vijë ne duhet gjithashtu të pyesni njerëzit e dijes? Përgjigje: Duke PeaceTV Sipas PeaceTV, përgjigja për këtë është i bazuar mbi një parim të rëndësishëm islam ku thuhet se Allahu i pëlqen veprat e më shumë se njohuri pa veprim. Një musliman është të fitojnë njohuri [...]

2018-01-10T15: 47: 48 + 00: 00 10 janar 2018|etikë|
Faqe 1 nga 16123...10...e fundit »